Previous Tribesmen
Polaroid emulsion transfer, acrylic on canvas
6"x6"x1.5" Next

Tribesmen Polaroid emulsion transfer, acrylic on canvas 6"x6"x1.5"